D A R A N O

هوشمندانه کار کنید

فعالیت ها و رویدادها

تقویمی مفهمومی، زیبا و کاربردی

شما شخصی منظم و حرفه ای هستید، زیرا با برنامه ریزی و مدیریت زمان حرکت می کنید. تیک‌تیم همراه شماست تا در محیطی راحت و کاربردی، فعالیت های روزانه را برنامه ریزی و رویدادهایتان را ثبت و مدیریت کنید.

  • مکان همگام سازی تمام وظایف ایجاد شده شما با دستگاه های مختلف
  • دارا بودن ویجت اختصاصی برای مدیریت آسان وظایف ایجاد شده
  • امکان مرتب سازی وظایف بر اساس پارامترهای تاریخ،نام و غیره
  • امکان اضافه کردن یادداشت های مورد نظر به وظایف ایجاد شده
  • امکان مرتب سازی وظایف و کارهای ایجاد شده با درگ کردن (کشیدن)
  • امکان ایجاد وظایف تکرارشونده و یا زیر شاخه برای وظایف شما
  • دارا بودن توابع کاربردی دسته بندی وظایف، جستجو بین وظایف، ویرایش دسته ای وظایف، یادآور زمان و مکان و غیره

به اشتراک بگذارید