D A R A N O

هوشمندانه کار کنید

دی ساز، مدیریت زمان و اهداف روزانه

فعالیت ها و رویدادها تقویمی مفهمومی، زیبا و کاربردی شما شخصی منظم و حرفه ای هستید، زیرا با برنامه ریزی و مدیریت زمان حرکت می کنید. تیک‌تیم همراه شماست تا در محیطی راحت و کاربردی، فعالیت های روزانه را برنامه ریزی و رویدادهایتان را ثبت و مدیریت کنید. مکان همگام سازی تمام وظایف ایجاد شده

فروش غذای آنلاین

با توجه به موفقیت های چشم گیرِ چندین وب سایت و اپلیکیشن فروش غذای اینترنتی در چند سال اخیر، افراد زیادی به دنبال طراحی سایت و اپلیکیشن فروش غذا و آغاز کسب و کار خود در فضای آنلاین هستند. برای ورود به این فضا میتوان ایده ها و پیچیدگی های بسیاری را تصور نمود، در